پارادکس

من هميشه آرزو داشتم که روزی برسه که ديگه هيچ آرزويی تو زندگيم نداشته باشم...01.gif

ولی چون اين يک آرزو رو داشتم هيچ وقت به آرزوی خودم نرسيدم02.gif

/ 3 نظر / 8 بازدید
ali

salam...khasteh nabashid...webloge zibaii darid...age betonid e kam mohtavaie matalebetono motenave konid v sherhaie zibatar v akshaie ghashang toie belagetoon begonjonid zibatar mishe.....moafagh bashid...bye

yazid

بابا رديف!!‌بابا آرزو!! بابا .........! ( اينجاش سانسور بود!!) يه پی ام بهم بده!‌کارت دارم!!!!

ژینوس

ای بابا از آرزو ها نگو کيان که اونوقت بهت می گفتم آرزوم چيه.........