گياه وحشی

گیاه وحشی

 

 

 

 

 

 

 

 

من يک گياه وحشی ام

                 افکنده سرنوشت تخم مرا به باد

                                    تخمم درون باغچه باغبان فتاد

*************************

من يک گياه وحشی ام

           اين واژه در طغيان فکر من موج ميزند

                                                     ” سفر “

و من

                با  اعتماد دروغين به ساقه ای ظريف

                                                  در چنگ تند باد

آيا باغبان، پروراند اين تن ضعيف؟

                                  بسی خنده

                                    ” من يک گياه وحشی ام

                                                            مرا با باغبان چکار؟ “

***********************

وحشت

     و اين سوال:

                 شايد که باغبان مرا از ريشه برکند؟

هه

    گر برکند ز بن

             ”تخمم به دست باد پراکنده می شود“

آنگه پرواز می کنم

               در نقطه ای دگر

                      زندگی آغاز می کنم

                                     من يک گياه وحشی ام

/ 4 نظر / 16 بازدید
فرياد خفه

منم گياه وحشی ام.تصميم گرفتم هيچوقت و در هيچ صورتی از رو نرم..تو چه انتظاری از گله الاق درای؟بگو برآورده کنيمش...منم دلم ميخواد گله داشته باشم ولی خب ۱ نفری نميشه.تبريک ميگم . به گله خوش اومدی... مهم نيست هدف چيه مهم اينه که گله ايم...شنگولم الان. خل شدم... سر ذوقم...اميدوارم... همه رو دوست دارم... من يه گياه وحشی ام.هيچکس نميتونه ريشه ی منو خشک کنه...

mega

برات یه ایمیل میفرستم الان بهت میگم چرا الان دارم از خنده میترکم !!!

vinchenzo

سلام..عزيزم..بابا جواب پی ام هارو بده..جای دوری نميره

salam be maa ham sar bezanin