پرواز

صدا، صدا

تنها صداست که می ماند.

راه همچنان ادامه داشت.و ما زير برگ ريزان پاييز همچنان ادامه می داديم.

و تو سکوت را شکستی!

گفتی: پرواز را به خاطر بسپار . پرنده رفتنی است.

و من هر روز به افق نگاه ميکنم.

و هنوز پرواز را به خاطر دارم و آوايت را که :

پرنده رفتنی است...

/ 2 نظر / 11 بازدید
amirhesam

شعر زيبا و لطيفی بود..... موفق باشی

mega wave

پرنده مردنی است !!!!!!!!!!!!! مردنی.