گاه می انديشم

گاه می اندیشم5753708-md.jpg

چه کس

        در را به روی زندگی خواهد گشود؟

یا چه کس 

           من را زمن خواهد ربود؟

در سکوت ممتد کوچه

              در میان برف و سرمای زمستانی صدایی نیست

جنبشی از زندگی

             یا رد پایی نیست

انتهای راه پنهان است

         سوز اما سخت می پیچد

               در سکوت مبهم کوچه جوابی نیست.

/ 2 نظر / 25 بازدید
مريم

زندگی يعنی هيچ در دنيايی از جنس پوچی!