ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

هوا بس ناجوانمردانه سرد است...

اگر دست محبت سوی کس يازی

 به اکراه آورد دست از بغل بيرون

که سرما سخت سوزان است...

********************************

۱-از بيرون اومدم .هوا سرده. کنار شوفاژ ميايستم.هنوز سرما تو تنمه.چه حسی ميده جنگ گرما و سرما تو بدن. آره ديگه بايد ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد.

۲- ”ندانستن عيب نيست“ نميدونم اينو کی گفته. ولی عيبه.يکی به ما نگفت بابا وبلاگت چقدر خشکه. از تصوير توش خبری نيست.تا اينکه ديروز از خونه يکی از دوستام وبلاگو چک کردم.ديدم ای دل غافل چه اشتباهی کردم. من فکر ميکردم تصويرام آپ لود ميشه.08.gif خوب ديگه آدم اشتباهم ميکنه نه؟03.gifبه بزرگی خودتون ببخشيد.

/ 0 نظر / 14 بازدید