از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست **** آن کس کو يافت نشود آنم آرزوست

27.gif27.gif27.gif

قشنگه؟نه؟ ولی از همه باور نکنيد.06.gif

گفتی: از سر راهم کنار برو.گفتم :تو هم  برو ولی هميشه ميشه دروغ گفت.نه؟06.gif

 

*******************

دروغين راه را در پشت

          دروغين راه را در پيش

                         کدام انسان؟

                                 زهی باطل خيالی بيش

 

زهی خنده که تو پاکی

               تو داری آرزو انسان؟

                           تو در بندان اين خاکی

 

تو نقش خواب ديروزی!

                 همان شهزاده معصوم

                               و اينک ديو امروزی!

/ 2 نظر / 12 بازدید
mahdi:asho

دوست خوب لحظه هاست که از انسانها ديو و يا فرشته می سازد ....... قدم رنجه کنی خوشحال ميشم .......... موفق باشی

mojdeh

بله.هميشه ميشه دروغ گفت.چرا که نه؟؟!!قشنگ بود.خوشحال ميشم سري هم به من بزني.