زين دروغ آيا گريزی نيست؟

 چشمها و باز چشمها و نگاه و باز نگاه.خيره و بيرحم .چشمها هنوز دارن منو نگاه ميکنن و من خرد شده در زير بار اون نگاه.اون چشمان درشت نامرئی که همزاد منند. داشت خيره نگاهم ميکرد با  همان پرسش بی پاسخ که چرا؟ و من درمانده از جواب ٬ و من خرد شده در زير بار اون نگاه ! شايد بايد... ولی نه. تنهام بزار. تو رو خدا اينجوری نگام نکن. قدم ميزدم و ا طاق مثل هميشه پايان داشت و حس رفتن در من  می ماند و باز برگشت و باز سرسام. بی هدف و در شيشه ای قفسه کتابهام و خر کوچولو که بر در کمد آويزون مونده بود. آخ خره ! خر کوچولو ! کاش من جای تو بودم . کاش همونطور آويزون ميموندم و  با  چشمايی که هيچ وقت تغيير حالت نميدن به دنيا نگاه ميکردم. ولی نه  من محکومم که نگاه کنم. بايد ببينم. همه چيزو . آدمايی رو که با دروغ زندگی ميکنن. آدمايی که دوست دارن به خاطر دروغات. آره راست ميگن عاشقتن ٬ چون تو خوب بلدی دروغ بگی ولی فقط کافی يه لحظه خودت باشی. کافی بگی پايين رفتيم دوغ بود قصه ما دروغ بود . اون وقته که ديگه قصه واقعآ تموم ميشه . چشمها هنوز دارن منو نگاه ميکنن و من  خرد شده در زير بار اون نگاه...

/ 16 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هولو

عزيزززززززززززززززززززززم خيلی خوشگل بود ....خيلی حاليدم ....البته خيلی ناراحت کنندس که اينجوريه ...ولی هميشه همين بوده ...همش بايد در حال فيلم بازی کردن باشيم.....هر طور بقيه دوست دارن ...والا طرد(ترد!...) ميشيم.....نبايد اينجوری باشه ...ولی هست ديگه ...

emad

اين شعر کر کنم ون نگاه رو خوب وصف می کنه .... سلام آقا ؛ گلدان ؛خانم عزيز!!!/// يک استکان ديگر از آن چشمها بريز

kim

فقط يه کار ميشه کرد.......... مستقيم تو چشماش نگاه کن و برای يه مبارزه حسابی اماده شو .... هميشه قانون قانون جنگل بوده .. قوی باش تا زنده باشی ........................

kim

راستی يه کنجکاوی ( فضولی ) کوچولو ميشه بکنم؟ ..... رشته تحصيليت چيه؟ ... ...

mania

همينجوريه ديگه..آدمکا تاوقتی باهات بازی می کنند که همونی باشی که اونا ميخوان..واسه همينه كه من معتقدم درخودفرورفتن عالمی داره كه درجلدديگران رفتن نداره../پرپروازندارم امادلي دارم وحسرت درناها.وبه هنگاميكه مرغان مهاجر دردرياچه ي ماهتاب پاروميكشند،خوشارهاكردن ورفتن!خوابي ديگربه مردابي ديگر..آه اين پرنده دراين قفس تنگ نمي خواند/راستی آپ ميکنی خبرهم نميدی..خيلی جالبه!

وبلاگ شيشه اي

چت کردن بوش با وبلاگ شيشه اي !!! باورتون نمی شه ٬ همين طوری آن لاين بودم ( البته با آی دی که آقای رئيس جمهور برام ساخته بود که بعضی هاتون اون رو بلدين ٬ با عرض معذرت نمی تونم بگم چيه که جزو اطلاعات طبقه بندی شدس ) يه پی ام از طرف پرزيدنت بوش برام اومد ................

New yazid

آقا من هم از اين خر ها ميخام!!! يکی برام بخره........!!! من خر ميخاااااااااااااااااااااااااام!!!!!!( لطفا ۱۸ سال به بالا پی ام بده!!! ):دی

ژینوس

خوشم نمياد رو ۱۳ بمونه!!!!!!!!!!!!

حمید

مهشره

انگاره ها

دروغ بخش بزرگی از زندگی بشر امروزی- یک نقاب برای راحت تر زندگی کردن