خريت

منم يکيم مثل بقيه. نه بهتر نه بدتر. ولی متاسفانه هنوز از صداقت خوشم مياد. ميدونم تو اين دور و زمونه خريته. ولی خوب مگه اسم يه الاغ نميتونه کيان باشه04.gif.

الاغ ها چند مدلن. ساده و راه راه. يه نوعم که خودشونو از بقيه جدا ميکنن و با اسبا قاطی ميشن اسم خودشونو گذاستن قاطر. ولی من هنوز همون الاغ ساده ساده ام که با يه هويج خر ميشم.07.gif شما به بزرگی خودتون ببخشيد. خريته و هزار تا دردسر08.gif.

/ 3 نظر / 8 بازدید
فرياد

سلام...بيخيال! وقتی زياد هويج بگيرن جلوت خودت درست ميشی خود به خود...بابا جم کنين! به اين سن هنوز حرف از عاشق شدنتون ميزنين؟جون من اگوها و کسايی که وبلاگاشون رو ميخونم باش! بابا مثلا من بچه م ۱۷ سالمه خر شدم! شما چرا؟؟ راستی اين کيان پردسی کنار موس خيلی باحاله من همش با اين بازی بازی ميکنمD: از اين سرگرميها بزار خواننده جزب ميشه...

mega wave

هر هر هر . راستی کیان جون من هر وقت صفحه تو باز میکنم سمت راستشو ندارم . فکر کنم اشکال از وب تو باشه درستش کن. نشد هم نشد همینجوریش هم میخوامت.

salam be maa ham sar bezanin