بهت زده در شاهراه

من نميفهمم! به خدا من بلد نيستم!

و تو می خواهی من بلد باشم؟

آخه مسخره نيست؟من در شاهراه اطلاعات با پای برهنه نشسته ام و نمی فهمم تو چطور پا ميدهی؟راست ميگی يا دروغ؟خوشحالی يا ناراحت؟فقط تایپ می کنی و تایپ می کنم.

send می کنی و send می کنم.f/m , asl ,plz

17.gif18.gif11.gif؟؟؟؟؟؟؟؟

صورتت رو نميبينم.خوب اينم خودش موهبتيه! ميدوني؟ ميتونم و ميتونی راحت دروغ بگيم. بی وحشت اينکه چشمامون لومون بده! ناراحتم ولی خودمو پشت يه آيکون خنده قايم می کنم.و بازم تایپ و تایپ و تایپ...

تو داری توی شاهراه اطلاعات ميدوی ومن با پای برهنه اونجا نشستم.

من می پرسم ميشه بمن پا بدي؟

و تو پاهاتو به من ميدی و خودتو تو شاهراه با دست ميکشی و به من ميگی27.gif

/ 2 نظر / 9 بازدید
iman

وبلاگت خيلي قشنگه به كلبه خرابه من هم سري بزن منتظر رد پات هستم